Tjänster

 
 
 
 
 
Alla företag, organisationer och verksamheter har någon form av informationssäkerhetsbehov, de flesta vet dessutom om det. Lika säkert som att alla verksamheter i någon mån är unika, lika säkert är det att behoven av informationssäkerhet varierar.
 
Vilka som är era behov vet vi inte än, men vilka de än är så kan vi hjälpa er att omhänderta dem. Vår erfarenhet och kompetens omfattar allt ifrån övergripande systemarbete till validering av implementerat säkerhetsskydd.

 
 
 
 
 
Vi har genom åren hjälpt våra kunder med bland annat:
  • Systemarbete
  • Informationssäkerhetsarkitektur
  • Utbildning
  • Säkerhetsmålsättning
  • Policys för informationssäkerhet
  • Kravställning
  • Verifiering och validering
  • Penetrationstester
  • Härdning av system