UtbildningCyber Hygiene - säkerhet på nätet

www.cyberhygiene.net i samarbete med 2creatEffects

Utveckla medvetenheten om faror och hot, och lär dig praktiska metoder för att skydda dig själv och din verksamhet. Vi lär dig det senaste och etablerad ”best-practice”. Du får en djup kunskap som gör dig uppmärksam även på subtila faror.

I en skräddarsydd webbutbildning får du navigera i ”cyberrymden” och lösa spännande problem på vägen. I slutet av varje modul ges du möjlighet att utvärdera dina lärdomar genom att slutföra en uppgift där allt som gåtts igenom vävs samman.

Självklart hjälper vi er att skydda er kärnverksamhet. Att höja medvetenheten ökar uppmärksamheten på händelser som kan utgöra en risk. Detta i sin tur hjälper dig att utveckla en effektiv strategi för att hantera säkerhetsfrågor, med bibehållet verksamhetsfokus.

Vår kurs kan skräddarsys efter era önskemål och behov. Vi kan t.ex. införliva era nuvarande säkerhetspolicys i våra kursmoduler och på så sätt hjälpa er att implementera dem. Utbildningen är ett direkt stöd för att uppnå och implementera ISO-standarder.

Onlineutbildning sparar både tid och resurser. Vår kurs är uppdelad i översiktliga delar för att kunna genomföras i det ordinarie arbetet utan negativ påverkan på verksamheten. Utbildningen har tagits fram av ett internationellt team bestående av experter inom nationell säkerhet, utbildningsspecialister och informationssäkerhetskonsulter.


Comments